Betonwerk

"Kowalskoi"

2000x650 - (öffnet in neuem Fenster)

Fotos: Valentin Gonchar, Anatoli Litchkowskij